niedziela, 22 kwietnia 2012

Św. Ambroży

"Chrystus przyszedł, aby leczyć nasze rany; ponieważ jednak nie wszyscy proszą o Jego lekarstwo, leczy On tych, którzy tego chcą, nie zmuszając opornych".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/pierwsze-wieki/ambrozy-z-mediolanu-jesli-szukasz-jezusa/