czwartek, 6 marca 2014

Św. Bonawentura

"Nie wiem, jaką damy odpowiedź na sądzie Bożym, jeżeli za życia ziemskiego zaniedbamy się w pokucie".