niedziela, 16 marca 2014

Św. Albert Wielki

"Prawdziwa cierpliwość polega na pogodnym znoszeniu zła, które czynią nam inni, bez okazywania im żadnego odruchu pogardy".