sobota, 31 maja 2014

Św. Jan Bosko

"Maryja pomaga sprawiedliwym, ponieważ zachowuje w nich łaskę Boga, pomaga także grzesznikom, ponieważ wyprasza dla nich boskie miłosierdzie".