czwartek, 16 października 2014

Św. Jan Paweł II


"Gdy prawdziwa nauka jest niepopularna, nie wolno szukać łatwej popularności. Kościół powinien dawać odpowiedź na pytanie: "co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" (Mt 19,16). Chrystus zapewnił nas, że droga do zbawienia jest wąska i stroma, a nie może być szeroka i wygodna (por. Mt 7, 13-14). Nie mamy prawa odchodzić od tej optyki ani jej zmieniać".