czwartek, 16 maja 2013

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński"Dziś święto św. Andrzeja Boboli. Odprawiam Mszę Świętą przy trumnie św. Patrona Polski, przy ul. Rakowieckiej. W kaplicy tłoczno. Po Mszy Świętej przemówienie na tle Ewangelii dzisiejszej. Problem męczeństwa i problem okrucieństwa. Męczeństwo jednych łączy się z okrucieństwem drugich. Rozważamy problem męczeństwa; trzeba też rozważyć problem okrucieństwa. Sposób w jaki św. Andrzej został umęczony, daje pełne prawo do takich rozważań. Wiemy jak powstaje święty męczennik; trzeba też wiedzieć jak się tworzy okrutnik - kat. Obydwaj są dziećmi Bożymi. Jeden włączył się w miłość Boga i odbił na sobie światło oblicza Pańskiego. Drugi włączył się w nienawiść i zniekształcił nieludzko swoje człowieczeństwo. Unikając krańcowości, musimy dostrzec nawet na drodze do świętości niebezpieczeństwo nienawiści. Trzeba bacznie śledzić szale wagi, by nienawiść nie przewyższała miłości. Byłaby to droga do okrucieństwa. Praca wewnętrzna jest najsubtelniejszym trudem; wymaga stałej czujności, by poprawiać w sobie miłość".

(zapisane dnia 16 V 1952 r., fragment pochodzi z książki "Pro Memoria").


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: