środa, 16 grudnia 2009

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

"Po usunięciu przeszkód dusza współpracując z Bogiem przygotowuje materiał do budowy gmachu doskonałości. Tym materiałem są cnoty. Ogólnie mówiąc cnota jest to dobra sprawność czyli skłonność do dobrego i łatwość czynienia dobrze, nabyta przez częste ćwiczenie. Aby cnota była nadprzyrodzona i chrześcijańska, potrzeba nadto, aby łaska Boża była jej źródłem, a Chrystus Pan jej wzorem."

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

Tekst pochodzi ze strony: http://swfaustyna.w.interia.pl/

Fotografia pochodzi ze strony: