sobota, 19 grudnia 2009

Św. Józef Sebastian Pelczar


Jeżeli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj lecz z ufnością i pokorą uciekaj się do Miłosierdzia Bożego, które nie chce śmierci grzesznika, ale cierpliwie go znosi, pilnie szuka i przyjmuje z miłością. Jeśli zaś Miłosierdzie Pańskie wyrwie Cię z grzechów, nade wszystko strzeż się powrotu do nich dla ratowania duszy własnej.
Św. Józef Sebastian PelczarTekst pochodzi ze strony: http://www.milosierdzieboze.pl/wiersze.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.ralf.franciszkanie.pl/heroes/Pelczar.htm