sobota, 13 lipca 2013

Św. Jan od Krzyża.
"Oto dwanaście gwiazd do korony najwyższej doskonałości: miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: