wtorek, 30 lipca 2013

Św. Jan od Krzyża
"Bóg więcej udziela się tej duszy, która więcej postąpiła w miłości, to znaczy bardziej złączyła swą wolę z wolą Boga. Jeśli więc dusza ma wolę całkowicie uzgodnioną i upodobnioną do woli Boga, wtedy całkowicie i nadprzyrodzenie jest zjednoczona i przeobrażona w Boga".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: