czwartek, 4 lipca 2013

Św. Tomasz More

"Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga. Módlcie się, aby także król wierny tej wierze umarł". (6 lipca 1535 roku)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: