poniedziałek, 1 lipca 2013

Św. Kasper del Bufalo

"Pobożność do Boskiej Krwi niech będzie naszą pocie­chą i przez nią niech nabiera siły nasz Apostolat, z więk­szym zapa­łem o tyle, o ile wię­cej okaże się potrzeba dusz.

Bądź nie­stru­dzony w budze­niu i krze­wie­niu naszej poboż­no­ści do Boskiej Krwi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: