czwartek, 18 lipca 2013

Św. Jan Chryzostom"Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza... Ta Krew przelana cały świat obmywa... To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił... Dokądże tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy?"Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 37

Fotografia pochodzi ze strony: