sobota, 20 lipca 2013

Św. Leon Wielki


"Krwią swoją świętą ugasił Chrystus ów "miecz płomienny", co nam wzbraniał dostępu do krainy życia... Przed odrodzonymi utracona ojczyzna stoi na nowo otworem, o ile kto nie przetnie sobie sam tej drogi, którą nawet łotr potrafił otworzyć wiarą swoją!... Gorączkowe życie doczesne, pełne na przemian cierpień i radości, nie powinno nas tak dalece pochłaniać, żebyśmy nie dążyli całym sercem do upodobnienia się naszemu Zbawicielowi".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 37

Fotografia pochodzi ze strony: