niedziela, 21 lipca 2013

Św. Jan Chryzostom


"Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały, kto natomiast je chwali czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem, ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: