czwartek, 5 maja 2011

Św. Augustyn

"Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, aby dla nich nienawidzieć ludzi".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.augustianie.pl/index.php?pageid=12683

Fotografia pochodzi ze strony: