sobota, 21 sierpnia 2010

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

„Chrześcijaństwo to dawanie. Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna. Dał swego Syna, który stał się Człowiekiem: jak ty i ja – poza tylko grzechem. Dał Go Maryi, żeby ona dawała Go dalej – innym. Zanim Jezus umarł, dał On Siebie pod postacią Chleba. Pragnął, żebyśmy i my uczyli się dawania dalej i żeby Miłość Jego stawała się zrozumiała. Dlatego stał się Głodnym, Chorym, Nagim, Bezdomnym, pozbawionym ojczyzny. I mówił: Cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych Braci moich Najmniejszych, Mnieście uczynili”.


Tekst pochodzi ze strony:
http://milosc-milosc.sercanie.opoka.org.pl/p4_7g.htm
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opiekun.kalisz.pl/137/tekst_5.htm