poniedziałek, 4 lutego 2013

Św. Albert Wielki


"Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych prawd boskich. Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić, musi mieć w sobie wielką miłość do bliźniego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: