wtorek, 5 lutego 2013

Św. Bonawentura


"Oto trzy przymioty konieczne dla tego, kto chce głosić słowo Boże: należyta wiedza, dar mowy i życie potwierdzające głoszoną naukę. Niebezpieczną śmiałością byłoby głosić słowo bez odpowiedniej wiedzy, na próżno by się je głosiło nie trafiając do słuchaczy, a niegodną rzeczą byłoby głosić je nie dając świadectwa dobrego życia. Ozdobą wiedzy i pięknej mowy jest życie potwierdzające prawdę tego, co się głosi".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: