sobota, 11 lutego 2017

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników".

"Jestem Niepokalanym Poczęciem".


Tekst pochodzi ze strony: 
http://adonai.pl/maryja/?id=46

Fotografia pochodzi ze strony: 

http://rozance-i-koronki.blog.pl/tag/koronka-do-matki-bozej-z-lourdes-18-objawien/