środa, 8 lutego 2017

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: