piątek, 10 lutego 2017

Sługa Boża Anna Jenke

"Jeśli człowiek ochrzczony chce przeżywać swoje chrześcijaństwo, musi całe życie przeżywać w Chrystusie. Jeżeli by zgubił Chrystusa, musi go odnaleźć. Także troski tego bytowania nie mogą oderwać człowieka od Jezusa oraz do odpowiedzialności za drugiego człowieka".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: