sobota, 9 sierpnia 2014

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"Należeć do Boga, oddać Mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu służyć — jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz każdego chrześcijanina: czy jest on poświęcony Bogu, czy nie, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Każdy jest bowiem powołany do naśladowania Chrystusa".

Tekst pochodzi ze strony:
http://laboratorium.wiez.pl/teksty-mysli.php?mysli_edyty_stein


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/2-biografia/