piątek, 17 stycznia 2014

Św. Jan Maria Vanney


"Módlcie się za grzeszników, to najpiękniejsza i najbardziej użyteczna z modlitw. Istotnie, sprawiedliwi są na drodze do nieba. Dusze czyśćcowe są pewne, że tam wejdą. A grzesznicy, biedni grzesznicy. Wszystkie modlitwy są dobre, ale nie ma lepszej od tej".