niedziela, 19 stycznia 2014

Św. Józef Sebastian Pelczar


"Żaden ludzki język nie zdoła wypowiedzieć, jak wielką miłość okazał nam Syn Boży, iż przyszedł do ludzi w postaci niemowlęcia, że ich uczył własnymi ustami, że umarł za nich na krzyżu, że zostawił swój Kościół ze wszystkimi skarbami duchownymi; lecz o ileż większe zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi, miłość Jego wynalazła ten cud cudów, a spełniła go przy ostatniej wieczerzy, ustanawiając Najświętszy Sakrament i zarazem widome kapłaństwo".