piątek, 3 stycznia 2014

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"Dziś powiedział mi Pan: Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem". (Dzienniczek, 1520)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: