poniedziałek, 20 września 2010

Bł. Kard. John Henry Newman

"O, łagodne serce Jezusa, kiedy wreszcie położysz kres nieszczęściu i wciąż rosnącej liczbie grzechów? Kiedy wypędzisz szatana do otchłani i zamkniesz bramy piekieł, aby Twoi wybrani mogli rozradować się w Tobie i zapomnieć o tych, którzy giną z własnej woli? Jeżeli jednak świat ten ma trwać nadal, to, przez pięć Ran w Twoich dłoniach, w Twoich stopach i w Twoim boku, przez te pięć wiekuistych źródeł miłosierdzia, przez które Wieczna Trójca - zawsze ta sama, zawsze potężna, zawsze hojna - udziela się wszystkim, którzy Cię szukają – prosimy Panie, byś przynajmniej w czasie swoich żniw coraz więcej dusz zbierał do swych spichlerzy, aby nasze czasy przewyższyły poprzednie wieki w świętości i chwale".