piątek, 24 września 2010

Św. Gianna Beretta Molla

"Mój Piotrze, brakuje już tylko kilku dni, a ja czuję się tak bardzo przejęta faktem przystąpienia do Sakramentu Miłości. Wspólnie staniemy się współpracownikami Pana Boga w akcie stworzenia. W ten sposób będziemy mogli ofiarowywać Bogu dzieci, ażeby Go kochały i służyły Mu".

Tekst pochodzi ze strony:
httphttp://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/a_list10.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/gianna19.htm