poniedziałek, 1 listopada 2010

Uroczystość Wszystkich Świętych

"Nie bójcie się iść drogą świętości; nie bójcie się codziennie mówić do Chrystusa: pragnę stawać się świętym, czyli takim, jakim Ty, Panie, chcesz, abym się stał; nie bójcie się codziennie iść za Chrystusem drogą przykazań i Ewangelii, drogą wiary, która działa przez miłość; nie bójcie się całkowicie ufać Chrystusowi, który do końca nas umiłował, biorąc na siebie nasze grzechy, aby je zgładzić w swojej śmierci i zmartwychwstaniu; nie bójcie się wyznawać Chrystusowi swoje grzechy w sakramencie pokuty i ufać w Jego nieskończone miłosierdzie". (Jan Paweł II)

Tekst pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/jp2/?id=24
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mbkp.info/lit/liturgia/ws.html