poniedziałek, 29 listopada 2010

Św. Brat Albert

"Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu".

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.albertyni.opoka.org.pl/bralbert2.html