piątek, 26 listopada 2010

Św. Paweł od Krzyża

"Trzeba iść naprzód w dobrej wierze, odrzucając niepokój i zatroskanie, robić to, co do nas należy. Następnie trzeba zaufać Bogu i trwać dalej na modlitwie w duchu wiary tak silnym, jak to możliwe".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/moria/blog/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/pawel_od_krzyza/