sobota, 6 listopada 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

"Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga".
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.eu/oredzie_plB.htm