piątek, 19 listopada 2010

Sł. Boża Anna Jenke

"Sprawy Kościoła będę uważać za moje własne. Wspierać będę Kościół słowem i życiem, modlitwą i ofiarą, odważnym przyznawaniem się do Niego i obroną Jego praw. Będę żywym i czynnym członkiem Kościoła przez trwanie w Łasce, wierność Chrystusowi i posłuszeństwo Ewangelii, którą będę często czytać i innym opowiadać".
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/art_bl4.htm