piątek, 12 listopada 2010

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia duszy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2008/rozdzial.php?numer=1&rozdzial=1