wtorek, 23 listopada 2010

Sł. Boża Siostra Klara Fietz

"... Tak mija czas i my starzejemy się i oddalamy się powoli z tego świata do innego, z tego pięknego do tego jeszcze piękniejszego...".

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/klara_fietz/