czwartek, 11 listopada 2010

Św. Siostra Faustyna

"Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.wieczernikmodlitwy.pl/dzienniczek.php?nr=1188&page=0
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustina.ch/index_pl.htm