poniedziałek, 24 stycznia 2011

Św. Jan od Krzyża

"Moje są niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi! Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie! (por. 1 Kor 3, 22-23). Czegóż więc pragniesz, duszo moja? Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie. Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca twego (por. Mt 15, 26-27; Mk 7, 27- 28)".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.karmel.pl/karmis/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=23

Fotografia pochodzi ze strony: