poniedziałek, 10 stycznia 2011

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

"Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego, tym więcej Bóg się nam objawia, ukazując się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, bardziej dobroć Jego nas pociąga i bardziej też serce czuje potrzebę uwielbiania Go".

Tekst został zamieszczony w folderku "Nowenna Pompejańska", który został wydany nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Fotografia pochodzi ze strony: