środa, 26 stycznia 2011

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar


"Każdy winien prowadzić życie duchowe według swego stanu i powołania. Kto by czynił inaczej, popadłby w smutne złudzenie i chybiłby celu. Gdyby np. zakonnik, zamiast żyć w skupieniu, mieszał się do spraw świata, gdyby duszpasterz, zamiast pracować nad uświęceniem dusz, z zapałem oddawał się nauce, gdyby matka rodziny, zamiast troszczyć się o dzieci, całe dni poświęcała modlitwie, nie byłoby to doskonałością, bo nie byłoby zgodne z wolą Bożą" (ŻD 1, 32).


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pelczar.rzeszow.pl/index.phpya

Fotografia pochodzi ze strony: