czwartek, 13 stycznia 2011

Bł. Kard. John Henry Newman

"Stworzony jestem do działania, aby być kimś, do czego nie jest stworzony nikt inny. Zajmuję moje miejsce w świecie Boga: miejsce nie zajęte przez nikogo innego. Mało znaczy, czy jestem bogaty, czy biedny, poniżany, czy szanowany przez ludzi: Bóg mnie zna i wzywa po imieniu. On powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu. Posiadam swoją misję. W pewien sposób jestem niezbędny w Jego zamiarach, tak niezbędny na moim miejscu, jak archanioł na swoim. On nie stworzył mnie przypadkowo. Czynić mam dobro, wykonując Jego pracę. Będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy w miejscu, które On mi wyznaczył, nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem... Obym jedynie śledził Jego przykazania i słuzył memu powołaniu".

Tekst zamieszczony w numerze 16 (171) 2010r. "Informatora Pielgrzyma", str. 19.

Fotografia pochodzi ze strony: