sobota, 1 maja 2010

Z Objawień Matki Bożej w Lourdes

24. lutego - ósme objawienie

Przy grocie zgromadziło się ponad 200 osób. W tym dniu zaczyna się "etap pokutny" objawień.
Pani po raz drugi zwraca się do dziewczynki, która w ten sposób relacjonuje zdarzenie: "Dziś Pani wypowiedziała nowe słowo: Pokuta i dodała: Módlcie się do Boga o nawrocenie grzeszników. A ja odpowiedziałam: Tak.

Prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników."

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pawlowski.dk/objawienia/lourdes/historia.htm

Fot. M. Trojnar (Lourdes, czerwiec 2008r.)