sobota, 29 maja 2010

Z objawień Matki Bożej w Heede

Matka Boska ukazała się w Heede ponad 100 razy w latach 1937-1940. Objawienia dostąpiły cztery małe dziewczynki, w wieku od jedenastu do trzynastu lat. Były to: Anna Schulte, Greta i Maria Ganseforth, a także Susanne Bruns.

Przez dwa tygodnie dzieci postrzegały Maryję tylko wizualnie, potem Matka Boska powiedziała do Anny Schulte: „Dużo się módlcie dzieci!”, oraz nakazała im przychodzić co wieczór.

Maryja kazała nazywać się Królową Wszechświata i Królową Biednych Dusz. Objawienia rozpoczęły się w dzień zaduszny, na cmentarzu, więc prawdopodobnie Matka Boża nadając sobie tytuł „Królowa Biednych Dusz” nawołuje do modlitwy za zmarłych.

Dzieci spytały się jej „w jakiej modlitwie chciałaby być czczona?”, na co odpowiedziała że w Litanii Loretańskiej.

24 października 1939 roku nakazała dzieciom, oznajmić duchownym to, co im powiedziała. Pewnego dnia Maria Ganseforth zobaczyła, że Maryja płacze. Na pytanie dlaczego, odpowiedziała tylko: „Dzieci módlcie się”.

19 października 1940 roku Maryja powierzyła każdemu dziecku z osobna pewną tajemnicę i nakazała zdradzić ją tylko i wyłącznie Ojcu Świętemu, jak też się stało.

3 listopada 1940 roku dziewczynki ujrzały Matkę Bożą po raz ostatni. Ponownie przekazała każdej z nich tajemnicę, pobłogosławiła i rzekła: „Bądźcie oddane Bogu i dzielne. Odmawiajcie często różaniec! Żegnajcie moje dzieci, do zobaczenia w niebie”.