sobota, 22 maja 2010

Z objawień Matki Bożej św. Siostrze Faustynie

(...) Matka Boża podtrzymywała Siostrę Faustynę w jej misji, która jest też dzisiaj naszą misją apostolską głoszenia tajemnicy Bożego miłosierdzia przez czyn, słowo i modlitwę. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego... Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, ja współczuję z tobą (Dzienniczek, 635).

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/matka.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.eu/obraz_ma.htm