poniedziałek, 19 grudnia 2011

Sługa Boży o. Franciszek Jordan

"Jeśli chcemy dokonać rzeczy wielkich, musimy mieć wielką ufność. Nędza ludzka jest tak wielka, że bez łaski Bożej nie możemy uczynić nic dobrego (...) Ufajcie nie sobie samym ani pomocy ludzkiej, ale Bogu".
o. Franciszek Jordan, "Zachęty i upomnienia".

Fotografia pochodzi ze strony: