niedziela, 4 grudnia 2011

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Jeśli w rodzinie utrzymany jest zdrowy ład moralny, jeżeli rodzice zdają sobie sprawę, że najważniejszą ich sprawą jest wierność przykazaniom Bożym i zachowanie moralności chrześcijańskiej, wtedy można mieć pewność, że taka rodzina wychowa młode pokolenie zdolne do przezwyciężania siebie i wszystkich przeciwności".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 11 (131), 2011r.

Fotografia pochodzi ze strony: