czwartek, 8 grudnia 2011

Modlitwa ku czci Niepokalanej

Najświętsza Dziewico, wierzę i wyznaję Twoje Niepokalane Poczęcie. Wejrzyj na mnie, a przez Twą dziewiczą czystość i godność Matki Bożej wyjednaj mi, proszę u Twego Syna pokorę, miłość, czystość serca, ciała i umysłu, łaskę wytrwania w dobrym, dar modlitwy, święte życie i śmierć szczęśliwą. Amen.

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 12 (132), 2011r.

Fotografia pochodzi ze strony: