piątek, 9 grudnia 2011

Bł. Jakub Alberione

"Tak, jak kiedyś w klasztorach rozdawany był chleb, tak dzisiaj należy dzielić się prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie możemy dać światu większego bogactwa, jak tylko Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są naszą amboną. Drukarnia, księgarnia, studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym kościołem, w którym przepowiadamy Ewangelię. Mówimy o wszystkim - ale po chrześcijańsku".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/czasop/gn.php

Fotografia pochodzi ze strony: