wtorek, 27 grudnia 2011

Benedykt XVI"Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii niebieskiej. (...). I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, która ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/pg_adoracja_swietosc.html

Fotografia pochodzi ze strony: