sobota, 31 grudnia 2011

Bł. Jan Paweł II

"Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu".

(Dies Domini, 7)


 
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.niskowa.pl/?page=32

Fotografia pochodzi ze strony: