poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Św. Teresa z Avila

Św. Teresa widzi rzecz niesłychanie istotną: nie wszyscy przystępujący do Komunii są świadomi niesłychanego cudu spotkania z Bogiem Żywym, z Oblubieńcem. "A chociaż Ty, Panie mój, z tym samym Majestatem Twoim mieszkasz w Najświętszym Sakramencie, oni przecie nie mając wiary żywej, jeno martwą, widzą Ciebie tylko w poniżeniu Twoim pod postacią chleba, a Ty nic do nich nie mówisz, bo nie są godni usłyszeć słów Twoich". Bolała ją oziębłość i przyjmowanie Komunii świętej ze zwyczaju, dające tak mało owoców. "O nędzny świecie - pisała - który tak zasłaniasz oczy tym, którzy w Tobie żyją, że nie widzą tych skarbów, za które mogliby nabyć sobie bogactwa nieustające!".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 98-99.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-15a.php3